Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Ban giám hiệu Trường Đại học  Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên tốt nghiệp năm 2012.
Đúng 8 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2012 (sáng thứ sáu) có mặt tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Số 5 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Bình Thạnh để dự Lễ phát bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng năm 2012 (thời gian 1 buổi sáng).

Đề nghị sinh viên đến dự đầy đủ, đúng giờ.
    
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TRƯỜNG


Trương Phi Đức
(đã ký)
 

Thông báo mới
Thông báo khác