Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo về giấy báo dự thi tuyển sinh 2019

Trường đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã gửi giấy báo dự thi cho thí sinh qua bưu điện quận Bình Thạnh.

Hiện nay theo ghi nhận có nhiều thí sinh dự thi chưa nhận được giấy báo dự thi. Trong trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy bao thi, thí sinh khi tập trung làm thủ tục dự thi vào 8h00 sáng ngày 2/7/2019 năm 2019, cần mang theo chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), hình 3cm x 4cm, cùng với phiếu nộp hồ sơ để làm phiếu vào phòng thi.

  

 

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác