Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng KKHT HK1 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Tp. HồChí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 20116

THÔNG BÁO

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên Thông báo Danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2016 – 2017 (dự kiến). Sinh viên có thể xem trên Website của nhà trường.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên (Lầu 1) để được giải đáp.

Thời gian: Từ ngày 14/12/2016 đến hết ngày 31/12/2016 (Thứ bảy)

Sau thời gian trên, Phòng CTCT&QLSV không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

 

PHÒNG CTCT&QLSV

 

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác