Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Sau Đại học tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp Cao học cho học viên khoá IX, X & XI. Khoa Sau Đại học Nhà trường trân trọng kính mời các Thầy, Cô giáo trong Trường và các học viên Cao học đến dự Lễ Bảo vệ Tốt nghiệp Cao học khoá IX, X & XI.
Thời gian : Chủ Nhật ngày 04 tháng 11 năm 2012 (cả ngày)

-        Buổi sáng: 08 giờ 30
-        Buổi chiều: 13 giờ 30

Địa điểm: lầu I Khu nhà học thực hành Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh.

Thông báo mới
Thông báo khác