Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2019 – 2020 (dự kiến)

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
                PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tp. HồChí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Phòng Công tác  sinh viên thông báo Danh sách sinh viên được cấp Học bổng
khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2019 – 2020
(dự kiến).

Sinh viên có thể xem trên website của Trường (hcmufa.edu.vn) hoặc Fanpage của Phòng Công tác sinh viên (Công tác sinh viên Đh Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh).

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được giải đáp.

Số điện thoại: 0283.5100.328 (gặp Cô Thu)

Thời gian: Từ ngày 04/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 (Thứ sáu)

Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên không giải quyết bất cứ trường hợp nào
và ra quyết định chính thức.

Danh sách sinh viên được cấp Học bổng
khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2019 – 2020
(dự kiến).

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tags :
Thông báo khác