Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "phe-binh-my-thuat"

Cũ - Mới Của Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có ba vấn đề cần quan tâm: tiềm năng, tài năng và nhu cầu nghệ thuật. Nghệ thuật ngoài xã hội phổ biến là nghệ thuật thương mại, sao chép rẻ tiền. Hãy đi dọc theo các đường phố, các gallery… kể cả các họa sỹ có tài đã từng vẽ tranh tốt họ vẫn vẽ “tranh rẻ tiền”, “tranh chợ” để bán. Tư duy thực dụng phát triển mạnh, các tư duy, tìm tòi sáng tạo chỉ thực hiện cho một số khách hàng đặc biệt, hoặc các cuộc phát động đặc biệt. Vì sao?