Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "hoi-sinh-vien"

Hội Sinh Viên

Hội Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM là cơ sở Hội thuộc Hội Sinh viên Tp.HCM, được thành lập năm 2004. Hiện nay, Hội Sinh viên trường có 20 chi hội, với 428 hội viên.