Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "dang-thi-duong"

Hình Tượng Con Chó Trong Mỹ Thuật

 
 

Năm Tuất nói chuyện chó vừa là không khó vừa là khó, nhất là  nói về hình tượng con chó trong mỹ thuật. Bởi vì, mặc dù chó là con vật quen thuộc nhưng khó đưa thành hình tượng nghệ thuật thị giác.   Trước khi tìm những hình tượng con chó trong mỹ thuật chúng ta cũng nên lướt qua đôi chút về vị trí, hình tượng của nó trong các lĩnh vực nghệ thuật khác.