Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "braford-edwards"

Thay Đổi Vận Mệnh 180 Độ

Có một nghịch lý, họ cùng là những đứa con lai, cùng là sự pha trộn của các dòng máu Tây âu, Mỹ… và Việt, thế nhưng trong xã hội dưới con mắt của mọi người họ là được hoặc bị những cách đối xử hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là chủ đề của cuộc triển lãm “Thay đổi vận mệnh 1800”của Braford Edwards tại Viện Goethe Hà Nội.