Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "bang-lam"

Danh sách Ban chấp hành Trung ương HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM khóa VI

Danh sách Ban chấp hành Trung ương  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM khóa VI.

01/ Họa sĩ Trần Khánh Chương
02/ Nhà điêu khắc Phan Gia Hương
03/ Họa sĩ Lê Huy Tiếp
04/ Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh
05/ Họa sĩ Bằng Lâm
06/ Họa sỹ Trương Bé
07/ Họa sĩ Đào Minh Tri
08/ Họa sĩ Lương Xuân Đoàn
09/ Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo
10/ Họa sĩ Trần Huy Oánh
11/ Họa sĩ  Vi Kiến Thành