Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "ban-khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong"

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.