TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 26/12/2020 TT-TTTV

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Văn Dũng

 

 

  1. THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN  MỚI VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  2. TÓM TẮT LUẬN ÁN
  3. TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
  4. ABSTRACT OF THE DISSERTATION
  5. SUMMARY INFORMATION ON NEW OF CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS
  6. TOÀN VĂN LUẬN ÁN

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT.

 

 

 

Các bài viết khác