Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Hội họa

Chức năng

Là một khoa nằm trong hệ thống các khoa đào tạo sinh viên hệ đại học. Chuyên giảng dạy bộ môn hội họa, gồm các chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa trong thời lượng đào tạo chuẩn 5 năm, với 3 cấp độ: kiến thức cơ bản (2 năm), kiến thức chuyên ngành (3 năm), thực hiện bài thi tốt nghiệp với trình độ cử nhân Mỹ thuật.

Nhiệm vụ

- Đào tạo cử nhân Mỹ thuật ngành hội họa, có trình độ và khả năng sáng tạo các tác phẩm Mỹ thuật, đồng thời phục vụ các hoạt động Mỹ thuật khác của xã hội. Bổ sung chương trình và kiến thức sư phạm Mỹ thuật cho sinh viên để có thể đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về Mỹ thuật;

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề, thái độ công dân, biết chấp hành với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lãnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, đồng thời nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như những kiến thức đại cương khác cho sinh viên.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lí

ThS Nguyễn Quang Cảnh: Phó Trưởng khoa

Ban giảng viên

1. ThS Nguyễn Quang Cảnh

2. ThS Nguyễn Quang Vinh

3. ThS Tô Hoài Nam

4.  ThS Nguyễn Dũng An Hòa

5. ThS Đặng Minh Thế

6. ThS Võ Nam

7. ThS Nguyễn Thị Nếp

8. ThS Lê Hoài Nam

9. ThS Mạc Hoàng Thượng

10. CN Lê Thị Quế Châu

11. CN Nguyễn Thị Hoàng Minh

12. CN Nguyễn Thị Ngọc Mai

14. ThS Lâm Chí Trung

15. CN Mai Anh Dũng

16. ThS Trần Quốc Tuấn

 

Tags :
Khoa khác