Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Tại chức

Khoa Tại chức có chức năng đào tạo cử nhân mỹ thuật tại chức ngành hội họa, đối tượng là các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, giáo viên đang giảng dạy trong các trường phổ thông, các cá nhân không có điều kiện học tập liên tục hoặc không được đào tạo trong hệ đại học chính quy;

Khoa Sư phạm mỹ thuật

Theo đó, khoa có thời gian đào tạo 4 năm hệ chính quy. Cử nhân Sư phạm mỹ thuật có khả năng giảng dạy bộ môn mỹ thuật tại các trường sư phạm, phổ thông, các trường Văn hóa – nghệ thuật và phục vụ các chương trình mỹ thuật chung.

Khoa Sau đại học

Công tác đào tạo Sau đại học của trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 16/9/1993 và bắt đầu tuyển sinh năm 1995 với hai chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật.

Khoa Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật Ứng dụng là nghệ thuật thị giác có vai trò thẩm mỹ hóa toàn bộ sản phẩm xã hội, nâng cao trình độ thẩm mỹ của người dân và góp phần cạnh tranh kinh tế, thể hiện trình độ văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn hội nhập, trong xu thế toàn cầu hóa.

Khoa Mỹ thuật cơ bản

Đào tạo hệ cử nhân cao đẳng Mỹ thuật ngành Hội Họa có trình độ phục vụ các hoạt động mỹ thuật trong cả nước cùng khả năng sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật. Sinh viên tốt nghiệp được học bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện để giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về mỹ thuật.

Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

Khoa Lý luận và lịch sử mỹ thuật được thành lập năm 1976, đến nay đã đào tạo được đội ngũ đông đảo cử nhân mỹ thuật đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sinh viên theo học khoa này có trình độ cử nhân về lý luận Mỹ thuật và lịch sử Mỹ thuật.

Khoa Hội họa

Khoa Hội họa ra đời ngay những ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, với nhiệm vụ đào tạo các sinh viên ra đời với trình độ Cử nhân, thành thạo kĩ thuật sơn dầu, sơn mài, lụa (những chất liệu cơ bản nhất của nghệ thuật vẽ), có lòng yêu nghề, yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa để có thể đóng góp công sức cho xã hội trên lĩnh vực nghệ thuật.

Khoa Đồ họa

Hiện nay trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình, sinh viên được học 4 chất liệu chính gồm: tranh khắc gỗ, tranh khắc kẽm, tranh in đá và tranh in lưới. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng thực hành, sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa thông qua các bài tập như: trình bày bìa sách, báo; bích chương bao bì, nhãn hiệu…

Khoa Điêu khắc

Khoa Điêu khắc trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM có tiền thân là khoa Điêu khắc trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. Tới năm 1975 mới đổi tên thành khoa Điêu khắc. Khoa Điêu khắc là một trong những khoa chính của nghệ thuật tạo hình.