Giới thiệu

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Mục tiêu của Trường

Mục tiêu

Giai đoạn 2013 – 2020

- Trong giai đoạn từ 2013 – 2020, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từng bước mở rộng quy mô đào tạo. Đến năm 2020 đưa quy mô sinh viên bậc đại học hệ chính quy lên 1.500 sinh viên. Trong đó, số lượng sinh viên thuộc nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng chiếm tỉ lệ 2/3. Quan điểm đào tạo bậc đại học của Trường là phát triển chiều sâu nhóm ngành Mỹ thuật tạo hình; phát triển chiều rộng nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng.

- Từng bước xây dựng Nhà trường theo mô hình đại học tiên tiến phát triển trên cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật. Nhà trường tiếp tục khẳng định uy tín vị thế trường đầu ngành về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vục mỹ thuật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam giai đoạn 2012 đến 2020.

- Xây dựng và phát triển Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực  mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu trong nước và khu vực.

Tầm nhìn đến năm 2030

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước. Phấn đấu tới năm 2030, công  tác đào tạo của Nhà trường sẽ ngang tầm khu vực châu Á và có chỗ đứng uy tín trên thế giới trong lĩnh vực mỹ thuật.

Vị trí và chức năng

- Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

- Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tags :
Giới thiệu khác