TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Ngày: 27/09/2021-29/09/2021 Giờ: Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, P3, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Hội Đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh công bố danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Đại học chính quy năm 2021 đối với các ngành Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Lý luận lịch sử và phê bình Mỹ thuật, Thiết kế đồ hoạ, Sư phạm Mỹ thuật cụ thể từng ngành theo văn bản và đường link sau:

Danh sách thí sinh dự thi Sư phạm Mỹ thuật.

Danh sách thí sinh dự thi Lý luận Lịch sử & Phê bình Mỹ thuật.

Danh sách thí sinh dự thi Hội hoạ.

Danh sách thí sinh dự thi Đồ hoạ.

Danh sách thí sinh dự thi Điêu khắc.

Danh sách thí sinh dự thi Thiết kế Đồ hoạ.

 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SƯ PHẠM MỸ THUẬT

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI LÝ LUẬN LỊCH SỬ & PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI HỘI HOẠ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐỒ HOẠ

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐIÊU KHẮC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

 

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Các sự kiện khác